top of page

HMS og Kvalitetssikring

 

Vi har vår egen HMS og KS leder internt i bedriften som jobber systematisk med dette, slik at vi hele tiden opererer innenfor de krav og forskrifter som myndighetene har pålagt oss. Vi benytter oss av SmartMEF hvor vi har et godt system og gode rutiner for å følge opp og jobbe med kvalitetssikring.

 

Øst fjellsprengning samarbeider med Avonova bedriftshelsetjeneste, og har tilgang til et bredt sammensatt fagteam. Målet er å skape et godt samarbeid med ledelse og ansatte for å fremme et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø i bedriften. Bedriften kalles inn hvert andre år til helseundersøkelse for å kartlegge helsen til de ansatte, slik at vi kan oppdage, forebygge og planlegge et sunt arbeidsmiljø.

 

Gjennomføring av prosjekt
 

Boring og sprengning krever grundig planlegging og gjennomføring. Vi er med fra start til slutt. Vi har gode prosesser og rutiner og gjør hele tiden vårt ytterste for å ivareta sikkerheten og følge opp berørte parter på prosjektet. Vi innser at vårt arbeid innen boring og sprengning fører til drastiske inngrep i naturlandskapet og etterstreber alltid god kommunikasjon og best mulig gjennomføring for å ivareta omgivelsene, ut fra oppdragets art.  

 

Vi spesialiserer oss på vanskelig sprengning i urbane strøk og benytter oss av Nexconsult som konsulent innenfor vibrasjonsmåling. Nexconsult har 30 års erfaring og bistår oss ved vibrasjonsmåling, bygningsbesiktigelse og sprengteknisk rådgivning. Du kan være trygg på at Øst fjellsprengning er et godt valg av sprengnings entreprenør for ditt prosjekt. 

bottom of page